Paulina Pukytė
Druskos stulpas. 2019. Intervencijos projektas

Paulina Pukyte_Pillar of Salt_small


Paversti Petro Cvirkos paminklą „druskos stulpu“, uždengiant jį pusiau permatomu silikono ar stiklo gaubtu. Biblinė istorija apie iš Sodomos bėgančius Lotą ir jo žmoną, kuri buvo paversta druskos stulpu, nes atsigręžė pažiūrėti į jų paliekamą Dievo naikinamą miestą („jos gestas buvo toks žmogiškas, ir aš myliu ją už tai“ K. Vonnegut), – tai istorija apie atsigręžimą atgal, vadinasi, apie atmintį.


Paminklas ir C en Z ūr A (Pašalinti ar palikti)