Dainius Dirgėla
Paminklo rekontekstualizavimas. 2019. Dekonstravimo projektas


Petro Cvirkos paminklas nesunaikinamas, neišvežamas iš dabar esančios vietos, bet perkonstruojamas / perdaromas taip, kad paminklas turėtų daugiau prasmių.

Dirgela_Cvirka_1
Dirgela_Cvirka_2

Pirmas veiksmas: nukelti PC skulptūrą nuo postamento, postamentą pašalinti arba jo akmenis išdėlioti esamoje erdvėje. Nukeltas nuo postamento PC jau nebebus virš mūsų, nebus pakeltas / pakylėtas, bus mūsų lygyje, nors ir didesnis už mus

Antras veiksmas: PC skulptūrą perpjauti vertikaliai išilgai – padaryti jos skerspjūvį.
Kas buvo PC skulptūros, o ir paties PC viduje?

Trečias veiksmas: galima atstatyti tokią perpjautą skulptūra atgal į tą pačią vietą, tik be postamento, paliekant tarp abiejų dalių, tarkime, 1 m tarpą, kad žmogus ten galėtų atsistoti ir matyti skulptūros abiejų dalių vidų.

Dirgela_Cvirka_3____1 m____Dirgela_Cvirka_4

PC paminklo dekonstravimas ar perkonstravimas parodytų, koks nevienareikšmis ir daug sudėtingesnis yra žmogus nei vien balta arba juoda (raudona). Šios mintys nėra PC asmenybės poetizavimas ar niekinimas. Šios mintys – apie PC (ir bet kurios kitos asmenybės) skerspjūvį.Paminklas ir C en Z ūr A (Pašalinti ar palikti)