LM anketa - Literatūra ir menas, 2014-03-14


Apie “Bedalį ir labdarį” - Tekstai TV, 2013


Apie “Bedalį ir labdarį” - LRT “Literatūros akiračiai”


Apie parodą gelerijoje “Artifex”, 2013 gruodis - LRT “Durys atsidaro”, 00:05:15


Apie gyvenimą kalbinėje migloje - su Paulina Egle Pukyte kalbasi Solveiga Daugirdaitė


Netikrumas ir nesėkmė kaip vertybė - su Paulina Egle Pukyte kalbasi Monika Krikštopaitytė


Nebyli lietuvių kultūra Londone


Aklas, bet tiesioginis Paulinos Eglės Pukytės pokalbis su žiūrovu - ŠMC Interviu, 5 / 2006